INCO zaufanym partnerem w dziedzinie digitalizacji i elektronicznej archiwizacji
 
Digitalizacja to:
 
minimalizacja kosztów związanych z przechowywaniem dokumentów, ich przetwarzaniem oraz logistyką
 
minimalizacja nakładów związanych z kopiowaniem/drukowaniem dokumentów
 
stały dostęp do archiwum bez konieczności opuszczania stanowiska pracy
 
możliwość szybkiego wyszukania dokumentu dzięki zastosowaniu przeglądarek stworzonych przez nas
   według indywidualnych Państwa potrzeb
  
wysoki poziom zabezpieczenia dokumentacji przed wpływem czynników zewnętrznych (woda, ogień) 
 
ochrona szczególnie cennych zbiorów w przypadku digitalizacji dziedzictwa kulturowego
  (zbiorów bibliotecznych, archiwalnych zdjęć, obrazów, zabytkowych eksponatów)